Strategi för och underhåll av bryggorna är en stående punkt på föreningens styreldemöten. Under åren har bryggorna fått påhälsningar av omilda tillägganingar av Waxbolagets båtar som har gjort att Waxholmsbolaget fått har bekostat erforderliga reparationsarbeten. I samband med dessa arbeten har föreningen ofta passat på att boka in andra mindre underhållsarbeten. I samband med skadan på Hagede brygga 2010 åtog sig Waxholmsbolaget att anlita experter för att göra en utredning om erforderliga åtgärder. Då passade föreningen på att i samband med den utredningen anlita samma företag för att även inspektera Harö och Hasselö bryggar.

Inspektionsresan skedde 10 juni 2010 med konsulter från Vectura och resultatet finns: Underlag underhållsplan»

Egna inspektioner av bryggorna sker vartannat år.

Se separata artiklar och bilder om bryggorna

 
 
sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra