Bidrag från Anders Christiansson.

Om posten till Harö på 50-talet

 

sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra