Bidrag från Anders Christiansson.

Om posten till Harö på 50-talet