Bidraget kommer från Carl Erik Eriksson. Maj 2010

Tidningen Husmodern om Harö skola 

 

sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra