Bidraget kommer från Carl Erik Eriksson. Maj 2010

Tidningen Husmodern om Harö skola