Följande bidrag kommer från Gunnar Svensson.

Harö Skola för länge sedan