Medlemsantalen i tabellen avser antal Medlemsfamiljer (inte enskilda Medlemmar).

Ö-namnet Ö-nummer Antal feb 2009 Antal maj 2010 Antal juni 2012 Antal dec 2013 Antal nov 2014 Antal nov 2015 Antal sep 2017
Antal feb 2019 Antal jan 2020
Brändö 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
Eknö 17 0 1 0 0 1 1 1 1 1
Gummerholmen 2 9 10 11 8 8 8 7 9 8
Harö 3 67 74 82 70 71 76 74 76 74
Hasselö 4 28 30 28 26 27 28 29 29 29
Horsholmen 5 2 2 3 4 4 4 4 4 4
Ladholmen 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Lisslö 7 12 13 15 16 16 14 15 13 13
Lökholmen 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stora Gummerholmen 10 4 4 5 5 5 4 4 4 4
Storö 11 72 72 79 78 80 74 74 75 73
Strömsholmen 12 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Synsholmen 13 5 5 5 4 5 3 2 2 2
Åverkesö 15 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Älgerören 16 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Annan ö 18 3 5 5 3 3 4 2 2 3
Ej angivet 0 21 17 9 12 6 8 10 4 6
Antal aktiva medlemmar   238 248 258 241 242 239 238 237 233 

Senast uppdaterat 2020-01-23

sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra