Texten kommer från Skärgård Nr 11 1972 (medlemsblad för Föreningen Skärgårdsmuséet. Det är Carl Erik Eriksson som har sett till så att HHIF fått tillgång till texten.

Orginalet Östermans öde