Kalendarium Harö Hasselö Intresseförening

Datum Klockan Händelse Kommentar
2020-04-09   Vårtidtabell börjar  
2020-07-12 10:00 - 12:00 HHIF ordinarie stämma i Harö skola  
2020-07-18 12:30 - 14:30 Grovsophämtning Harö  
2020-07-18 10:00 - 12:00 Grovsophämtning Hagede  
2020-07-19 14:30 - 15:30 Grovsophämtning Hasselö  

Hämtning av hushållsavfall vid Harö, Hagede och Hasselö följande veckor 2020:

Uppsamlingsplatser: 16, 18, 20, 22, 24–36, 38, 40, 42 och 45 (20 ggr/år)

Fastigheter: 18, 20, 22, 24–36, 38, 40 och 42

Renhållningstaxa (länk till Värmdö Kommun)

Sidan senast uppdaterad 2020-02-05
Staffan Westbeck

sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra