Harö-Hasselö Intresseförening

  • Äger och förvaltar trafikbryggorna vid Hasselö, Harö och Hagede med tillhörande vänthus, spänger och trappor.
  • Ansvarar för skyltningen om fartbegränsning i farlederna Bergklovshålet/Norrsundet, Båtkroken och Sorgström.
  • Föreningen skall verka för goda kommunikationer med allmänna färdmedel.
  • Föreningen skall även verka för god brand- och olycksfallsberedskap.
  • Föreningen skall också värna om en god miljö.

Medlemsavgifter

Vuxna 150 kr  
Juniorer (upp till 18 år) 25 kr  
Husdjur 25 kr  

 Betala till Plusgiro 400983-3 eller med Swish nr 1232531770 ange medlemsnummer + efternamn;

Öppna popup för att skanna OR-kod

Bli medlem i Intresseföreningen?

Läs om rutinerna här»

Registrera medlemsskap eller logga in»

sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra