Harö-Hasselö Intresseförening

  • äger och förvaltar bryggorna vid Hasselö, Harö och Hagede med tillhörande vänthus, spänger och trappor.
  • Föreningen skall verka för goda kommunikationer med allmänna färdmedel.
  • Föreningen skall även verka för god brand- och olycksfalls-
    beredskap.
  • Föreningen skall också värna om en god miljö.

Medlemsavgifter

Vuxna 150 kr
Juniorer (upp till 18 år) 25 kr
Husdjur 25 kr

Betala till Plusgiro 400983-3 med angivande av medlemsnummer och medlemsefternamn

Bli medlem i Intresseföreningen?

Läs om rutinerna här»

Registrera medlemsskap eller logga in»

 

sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra