Försämrat fiske i Stockholms Skärgård

Senare års undersökningar har bekräftat det fiskare av alla kategorier hävdat under många år - att det är något allvarligt fel på fiskbestånden i Stockholms Skärgård.

För att förbättra situationen har Länsstyrelsen sedan 2004 arbetat med att avsätta fredningsområden för fisk i Stockholms skärgård. Arbetet sker i nära samarbete med Stockholms läns fiskareförbund, Stockholm läns fiskevattenägarförbund, Sportfiskarna och Skärgårdsstiftelsen.

Samverkansgruppens arbete har resulterat i att det från och med 2006 råder fiskeförbud under perioden 1 april-15 juni i totalt 25 vikar spridda från Singö i norr till Mörkö i söder. Samtliga områden som avsats som fredningsområden har en bred förankring bland fiskets organisationer, enskilda fiskerättsägare samt berörda myndigheter

Fredade områden Stockholms skärgård

Karta med fredade områden kring Harö

  

 Storö Naturvårdsområde

Beslut om Storö naturreservat

Sidan senast uppdaterad 2018-07-17

 

sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra