Vad är på gång?

Som framgick av senaste Harö-Nytt har det på Byalagets initiativ bildats en projektgrupp som ska utreda möjligheterna för att kunna ansluta fastigheter inom området Harö, Hasselö, Hasselkobben med omgivande öar med fiber. Projektet har nu haft sitt andra projektmöte sedan byalaget fått totalt 50 000kr i projektstöd beviljade av Länsstyrelsen. För att få en så bred täckning som möjligt genomförs projektet i samarbete med Harö-Hasselö Intresseförening. Projektgruppen består av Ulrika Dackeby (projektledare), Staffan Westbeck, Pia Södergren, Andreas Langell, Fredrik Arinell, Jan Garefelt och Lotta Sjöberg.