Som ett led i och förberedelserna för att söka statligt stöd för utbyggnaden av bredband på Harö och kringliggande öar så kommer vi att bilda en separat ekonomisk förening. Att bilda en sådan förening har varit ett av syftena med det projekt och förstudie som vi nu bedriver. Föreningen kommer att kommer att vara den part som ansöker om de statliga och kommunala stöden för bredbandsutbyggnaden. Vi planerar att en sådan ansökan kommer att vara klar och skickas in under november månad.

Bildandet av föreningen sker lördag den 2 november kl 11, hos Ulrika Dackeby i Nöttnäsviken.
Välkomna!

Bilagor

Förslag till stadgar för Haröskärgårdens Bredband Ekonomisk förening

Kallelse till konstituerande föreningsstämma för Haröskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Förslag på ordförande och styrelseledamöter 

Antalet intresseanmälningar

Insamlingen av intresseanmälningar till fiberprojektet har i mitten av augusti resulterat i 88 fastigheter som visat klart intresse (81 som angivit 3 eller 4 i en skala 0-4). Dessutom har det kommit in 10 spontana intresseanmälningar från Eknö-bor.

Länk till ö-fördelning av intresseanmälningarna.

Intresseanmälningar görs här

Som en extra punkt på Harö Hasselö Intresseförening kommer fiberprojektet att informera om läget i projektet. Intresseanmälningarna fortsätter att strömma in och är nu uppe i 81 från Harö-området. Speciellt många anmälningar har kommit från Hasselkobben/Dämpluckskobben, hela 14 st. Även Eknö-fastigheter har visat intresse om att få komma med i projektet. 

Nästa steg i projektet är välja leverantör för förstudieprojektet som skall ge projektet underlag för utformningen av ansökan om delfinansiering av fiberprojektet från olika källor.

Intresseanmälan görs här.

Fibergruppens presentation på Harö byalags årsmöte

Fiberprojektgruppen som utreder möjligheterna för att kunna ansluta fastigheter inom området Harö, Hasselö, Hasselkobben med omgivande öar med fiber hade ett informationsmöte efter Harö byalags årsmöte 19 maj i Harö skola. Ulrika Dackeby och Staffan Westbeck från fiberprojektgruppen informerade om arbetet hitintills:

  • Ett adressregister till personer med lagfart på fastigheter med Harö i fastighetsbeteckningen har byggts upp med information från Lantmäteriet. Total resulterade detta i 250 inika utskicksadresser.
  • Ett utskick har med information om förutsättningarna och en uppmaning att före 25 maj göra en intreseanmälning på HHIF.se. Under mötet erhölls 8 nya intresseanmälningar.
  • Ett svarsformulär där intresseanmälningar kan göras hhif.se/Fiberintresse.html.
  • Informationsinhämtning kring vilka företag som kan åtaga sig att uppskatta kostnader under förutsättning att de har en lista med positionerna för fastigheterna.
  • Ett första möte med ett av företagen som anmält intresse att offerera hålls i mitten på juni.

Sune Fogelström från Möja som deltager i motsvarande arbete inom Möjaskärgården informerade om deras erfarenheter. Deras ansökan omfattar 350 fastigheter utav 1500 möjliga.

Dagsnoteringen (12 juni) för antalet positiva intresseanmälningar är 76 st, jämnt spritt från Brändö till Hasselkobben.

Intresseanmälan gör ni här »

Hälsar Projektgruppen Fiber på Harö
Kontakt mobil: Ulrika Dackeby Mobil: +46-76-109 18 94
Kontakt e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Sidan senast uppdaterad 2013-06-02  av Staffan Westbeck 

I mitten av augusti har FIberprojektet från Harö-området fått in 88 positiva inresseanmälningar, huvudsakligen med "Starkt intresse". Dessutom finns 10 intresseanmälningar från Eknö-området.

Fördelning mellan Ö-områden
Ö-område ANTAL
Nyrödja - Varghålet 9
Hagede 9
Storö norr - Horsholmen - Stora Gummerholmen - Brändö 6
Harö ostsidan 3
Skolan- Byviken -Gummerholmen - Lisslö 11
Lerviken - Båtkroken - Norrsund -Storö SO 8
Kalvhagen - Skarpslätt - Norrgärdssjön 10
Nötnäs 8
Hasselö - Jällö 10
Hasselkobben 11
Dämpluckskobben 4
Eknö 10

Underlag för Harö Bredband årsmöte i skolan finns här:

Kallelse årsmöte 2017

Dagordning årsmöte 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Resultat 2016

Protokoll årsmöte 2017 (ej tillgängligt)