Informations- och Nyhetsbrev 3-2016 från Harö bredbandsförening

samt faktura för årsavgift 2017

2016-12-01

Hej alla öbor i regionen, Harö, Harö  Storö, Lisslö, Hasselö, Hasselkobben, Eknö, Skarprunmarn, mfl

Vare sig ni är sommarboende eller åretruntboende har ni förhoppningsvis hört talas om alla planer på att bygga ut bredbandet. Harö Bredband är en intresseförening som bildats för att bygga ett fibernät på och mellan våra öar. Det finns flera andra fiberföreningar i skärgården, bland annat på Runmarö, Nämdö och Ornö. Tillsammans med dem har vi bildat ett gemensamt bolag för att genom det bolaget söka investeringsbidrag på 60% från Jordbruksverket.

Planen är att bygga ett fibernätverk som kan förse oss med datakommunikation, TV-signal, telefoni, trygghetslarm etc utan att vara beroende av mobil täckningen eller dålig TV signal. Vi vet det fasta trådbundna telefoninätet kommer släcka ner i de fall det redan inte är gjort.

Ekonomiskt är målsättningen att varje fastighet som ansluter sig skall betala inte ska betala installationskostnad mer än cirka 30 000 kr.

Idag är det drygt 145 fastighetsägare på i Haröområdet samt västra Eknö som lämnat intresseanmälan och vi behöver bli fler intressenter av flera skäl. Dels ökar möjligheten till bidrag från Jordbruksverket dels att fler intressenter sänker kostnaden per fastighet. För att kunna binda samman hela området från Harö till Orn har föreningen beslutat att utöka vårt område med resten av Eknö och Skarprunmarn.

En annan viktig grupp i denna ansökan är de som är bofasta här i regionen. Kanske dags för dig att bo här större del av året och njuta av fler årstider?

Såå – just nu vill vi att så många som möjligt går med som medlemmar i vår förening, och framför allt att de som är från våra nya områden blir medlemmar och lämnar in intresseanmälan. Intresseanmälan är inte bindande men ger oss en större möjlighet att erhålla bidrag så även om du/ni känner att det inte är aktuellt att koppla in sig nu så är det bra att vara med i föreningen från början, Erfarenheten från andra fiberprojekt visar att många ansluter sig först i byggskedet – men dit kommer vi inte utan bidrag! Det vi vet är att inom några år kommer det att finnas ett lika stort behov av bredband som det finns för elektricitet.

Medlemsregistrering här

Faktura 2017 Harö Bredband

Frågor besvaras gärna – ring oss så kan vi berätta mer!

Björn Lundman              Urban Gjers, Lisslö        Pia Södrgren, ordförande
070-601 75 57               070-593 03 85               0709-82 82 76

Facebook

Glöm inte att gå med i vår Facebookgrupp, Harö Bredbandsförening, där vi kommer att lägga ut kort och snabb information. Länk till sidan: https://www.facebook.com/groups/750316555080726/?fref=ts