Kallelse med dagordning

Årsberättelse.

Årsredovisning

Medlemsavgift 2016

Protokoll stämma 2016

  
Dag: Söndagen 10 juli 2016

Tid:   cirka kl. 11.00, direkt efter HHIF:s årsmöte


Plats: Skolan i Harö by (vid klockstapeln)

Välkomna!

Senast redigerat 2016-07-17, Staffan Westbeck