Ordinarie årsstämma för Harö Bredband Ekonomisk Förening hölls 2015-05-23. Protokoll från årsstämman finns här.

Konstituerande styrelsemöte hölls 2015-06-14 hos ordförande Pia Södergren i Näsviken. Utkomsten av mötet blev:

  • Urban Gjers, Lisslö, valdes till sekreterare och Eva Bjurfors, Harö, valdes till kassör.
  • En genomgång av de ändrade förutsättningarna för den nya anslagsperioden.
  • Målsättningen är att kunna lämna in en uppdaterad ansökan så den finns med i första fördelningsomgången för den nya anslagsperioden planerad till augusti.
  • Etablera nya kontekter med bredbandsföreningarna på Möja och Nämndö för att utnyttja deras erfarenheter hitintills.
  • Planera för utskick om inbetalning av fastställd medlemsavgift.
  • Skaffa underlag från Vattenfall om möjligheterna att använda deras stolpar för luftburen optofiber.
  • Tilldelning av preliminära arbetsuppgifter till nästa styrelsemöte.

Uppdaterad 2016-06-29, Staffan Westbeck