Kallelse med dagordning till föreningsstämman finns här. 

Årsredogörelse finns här.

Stadgar finns här.

Protokoll finns här.

  
Dag: lördagen den 23 maj 2015
Tid: kl. 13:00 (efter att Byalaget har avslutat sin årsstämma och Jeppe Wikström sitt kåseri)
Plats: Skolan i Harö by (vid klockstapeln)

Välkomna!