Den 2 november 2013 bildades Harö Bredband Ekonomisk Förening och ett konstituerande möte hölls på Nöttnäs, se protokoll här på HHIFs hemsida. I skrivandes stund läggs sista handen vid Harö Bredbands ansökan till Länsstyrelsen om med finansiering. Harö-Hasselö Intresseförening kommer även i fortsättningen att lämna utrymme för fibernyheter här på HHIF hemsida och information om ansökan kommer att läggas ut löpande här.

Bilagor

Protokoll bildande av Harö Bredband Ekonomisk Förening

Protokoll konstituerande stämma Harö Bredband Ekonomisk Förening

Antagna stadgar Harö Bredband Ekonomisk Förening