Som ett led i och förberedelserna för att söka statligt stöd för utbyggnaden av bredband på Harö och kringliggande öar så kommer vi att bilda en separat ekonomisk förening. Att bilda en sådan förening har varit ett av syftena med det projekt och förstudie som vi nu bedriver. Föreningen kommer att kommer att vara den part som ansöker om de statliga och kommunala stöden för bredbandsutbyggnaden. Vi planerar att en sådan ansökan kommer att vara klar och skickas in under november månad.

Bildandet av föreningen sker lördag den 2 november kl 11, hos Ulrika Dackeby i Nöttnäsviken.
Välkomna!

Bilagor

Förslag till stadgar för Haröskärgårdens Bredband Ekonomisk förening

Kallelse till konstituerande föreningsstämma för Haröskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Förslag på ordförande och styrelseledamöter