Antalet intresseanmälningar

Insamlingen av intresseanmälningar till fiberprojektet har i mitten av augusti resulterat i 88 fastigheter som visat klart intresse (81 som angivit 3 eller 4 i en skala 0-4). Dessutom har det kommit in 10 spontana intresseanmälningar från Eknö-bor.

Länk till ö-fördelning av intresseanmälningarna.

Intresseanmälningar görs här

Hur stora blir månadskostnaderna efter fiberinstallationen?

Det beror på!

  1. De fastigheter som är förberedda för fiberanslutning, dvs de som inte börjat använda nätet utan ser fiberanslutningen som en investering för framtiden, betalar ingen månadskostnad.
  2. Fastigheter som öppnat upp sin fiberanslutning och tecknat ett abonnemang betalar utöver månadskostnad till vald tjänsteoperatör en månatlig/årlig kostnad till den egna fibernätsföreningen. Denna avgift skall täcka kostnader för driften av nätet även om man hos tjänsteleverantören bara har korttidsabonnemang under t.ex. sommaren.

Ansökan om medfinansiering av fiberprojektet till Länsstyrelsen

Siktet är nu inställt på att skicka in en ansökan om bidrag till finansiering av ett fibernät till Länsstyrelsen under oktober.

Bildande av Ekonomisk förening för fibernätet

Av ansökan om bidrag till Länsstyrelsen bör det framgå att vi är förberedda att genomföra anläggning och drift av ett fibernät. Därför bör vi bilda en ekonomisk förening som ska stå bakom ansökan. Denna förening avses bildas under september och förslaget är att man bildar en interimstyrelse med ledamöter från Byalaget, HHIF och kanske någon från Eknö. Datum för mötet kommer att annonseras här på hemsidan.

Anbudsbegäran gällande nätverksdesign och kostnadsuppskattningar

Fiberprojektet har begärt in anbud från tre företag om kostnader att ta fram en preliminär nätverksdesign och tillhörande kostnadsuppskattning för att realisera nätet, inklusive materiel, grävning och fiberdragning. Dessa beräkningar ska ingå i ansökan om bidrag till Länsstyrelsen. Projektgruppen har valt att anlita Rala för detta arbete då det lämnade det mest fördelaktiga anbudet.