Som en extra punkt på Harö Hasselö Intresseförening kommer fiberprojektet att informera om läget i projektet. Intresseanmälningarna fortsätter att strömma in och är nu uppe i 81 från Harö-området. Speciellt många anmälningar har kommit från Hasselkobben/Dämpluckskobben, hela 14 st. Även Eknö-fastigheter har visat intresse om att få komma med i projektet. 

Nästa steg i projektet är välja leverantör för förstudieprojektet som skall ge projektet underlag för utformningen av ansökan om delfinansiering av fiberprojektet från olika källor.

Intresseanmälan görs här.