Fibergruppens presentation på Harö byalags årsmöte

Fiberprojektgruppen som utreder möjligheterna för att kunna ansluta fastigheter inom området Harö, Hasselö, Hasselkobben med omgivande öar med fiber hade ett informationsmöte efter Harö byalags årsmöte 19 maj i Harö skola. Ulrika Dackeby och Staffan Westbeck från fiberprojektgruppen informerade om arbetet hitintills:

  • Ett adressregister till personer med lagfart på fastigheter med Harö i fastighetsbeteckningen har byggts upp med information från Lantmäteriet. Total resulterade detta i 250 inika utskicksadresser.
  • Ett utskick har med information om förutsättningarna och en uppmaning att före 25 maj göra en intreseanmälning på HHIF.se. Under mötet erhölls 8 nya intresseanmälningar.
  • Ett svarsformulär där intresseanmälningar kan göras hhif.se/Fiberintresse.html.
  • Informationsinhämtning kring vilka företag som kan åtaga sig att uppskatta kostnader under förutsättning att de har en lista med positionerna för fastigheterna.
  • Ett första möte med ett av företagen som anmält intresse att offerera hålls i mitten på juni.

Sune Fogelström från Möja som deltager i motsvarande arbete inom Möjaskärgården informerade om deras erfarenheter. Deras ansökan omfattar 350 fastigheter utav 1500 möjliga.

Dagsnoteringen (12 juni) för antalet positiva intresseanmälningar är 76 st, jämnt spritt från Brändö till Hasselkobben.

Intresseanmälan gör ni här »

Hälsar Projektgruppen Fiber på Harö
Kontakt mobil: Ulrika Dackeby Mobil: +46-76-109 18 94
Kontakt e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Sidan senast uppdaterad 2013-06-02  av Staffan Westbeck