Det huvudsakliga uppdraget för HHIF är att förvalta föreningens bryggor och att bevaka trafikplaneringen så att området får bästa tänkbara service.

Harö brygga byggdes 1973 efter konstruktionsritningar av Rune Regner AB. Haröborna Göte Lindström och Göran Gentius gjorde jobbet

Hagede brygga byggdes 1975 efter konstruktionsritningar av Rune Regner AB. Haröborna Göte Lindström och Göran Gentius gjorde jobbet

Hasselö brygga är den senast byggda bryggan och byggdes 1985 av Stockholms Hamn.

 Se separata artiklar och bilder om bryggorna.

sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra