Underlag för HHIF årsmöte i skolan

Kallelse med dagordning årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse 2019-2020

Resultat 2019-2020

Protokoll årsmöte 2020 ej tillgängligt

Senast uppdaterat 2020-06-04 Staffan Westbeck 

sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra