Så här ser aktuell fördelning av medlemmar ut fördelat på ö-områden. Observera att ni som inte tycker att ni tillhör ett av de möjliga valen kan ange en egen plats som bojen i fladen. Hesselö och Gummeholmen sticker väl ut när det gäller medlemstäthet i förhållande till fastigheter

Ö-namn Antal
medlemmar  
Alternativt
ö-namn
Storö 80  
Harö 71  
Hasselö 27  
Lisslö 16  
Gummerholmen 8  
Inget medlemsval gjort 6  
Ladholmen 5  
Stora Gummerholmen     5  
Horsholmen 4  
Synsholmen 4  
Strömsholmen 3  
Åverkesö 3  
Älgerören 2  
Annan ö 1 Förtöjd på boj i fladen (L31 ketch - H7/S111)
Annan ö 1 Jällö
Brändö 1  
Lökholmen 1  
sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra