I Harö-Nytt 33-13 har styrelsens sammansättning blivit fel.

Rätt uppsättning styrelse finns här

sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra