En uppföljning av förra årets inventering kommer att genomföras lördagen den 4:e maj mellan kl. 18:00 - 21:00.

Vilt bild

Mer information kring bakgrund, genomförande samt resultatet från förra årets viltinventering hittar ni på hhif.se (“Viltinventering 2018-05-12”).

Länk: https://www.hhif.se/index.php/arbetsgrupper/viltbestand/207-viltinventering-2018-05-12

 För att kunna genomföra inventeringen på samma sätt som den gjordes förra året så behöver vi ha minst ett 40-tal personer jämnt fördelade mellan Harö och Storö.

För att delta behövs bara lite varma kläder, något att anteckna på och kanske en termos med kaffe. Vi som var med förra året fick uppleva en fin skymning och på sina håll några skymtar av dov och mufflon.

Du som är intresserad av att vara med och räkna djur ombeds att så snart som möjligt anmäla dig till någon av undertecknade.

Pär Dehlin (Storö), e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tove Strauss (Harö), e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra