Information kring tillgänglighetsgruppen

MidsommarstangNu ska det bli lättare att ta sig fram på stigen mellan Harö brygga och Harö by!

Familjerna Kempe, Rejler, Larsson och Wängsö har gett sitt stöd till att förbättringar av stigen genomförs på deras mark och Harö Hasselö Intresseförening har tagit beslutet att stå för materialkostnaderna.

Ni är alla välkomna att delta i arbetet om inte annat så för att komma med glada tillrop!   

Datum: lördagen 2 juni med start 11:00 och söndagen 3 juni med start 10:00 

Samling vid platsen för midsommarfirandet.

 

Åsa och Ingela/arbetsgruppen HHIF

Tio olika etapper har nu identifierats som de mest svårframkomliga. För att illustrera hur föreslagna förbättringar kommer att se ut i praktiken har en visuell presentation tagits fram, med hjälp av Photoshop.  Genom kontakt med lantmätare/konsult har arbetsgruppen fått information om regelverk och råd för hur det på sikt skulle kan vara möjligt att få till stånd ytterligare förbättringar.

Tre av etapperna kommer att åtgärdas under våren då familjerna Kempe, Rejler, Larsson och Wängsö ställer sig positiva till detta. HHIF:s styrelse har beslutat att ge ekonomiskt stöd vad gäller materialkostnader.

Planering av inköp och tillvägagångssätt har diskuterats i arbetsgruppen. Datum för genomförande kommer att sättas upp i vänt-huset på Harö samt annonseras på HHIF:s hemsida och på Facebook.      

11/1 hade gruppen som arbetar för att förbättra tillgängligheten - mellan  Harö brygga och by - sitt tredje möte.

Arbetsgruppen vill att arbetet genomförs under våren och att Intresseföreningen står för materialkostnader medan arbetet utförs på en gemensam arbetshelg. Ett bildmaterial kommer att tas fram för att konkretisera de förbättringar som föreslås. Nästa möte har bokats 20/2. Avrapportering till styrelsen planeras till 15/3.

Tillgänglighetsgruppen - har har precis haft ett andra möte och har planerat ytterligare ett till 11/1. Arbetsgruppens anser att man i största möjliga utsträckning ska försöka behålla utseendet av naturstig  och att förbättringar görs med hjälp av sten, trä och grus där det behövs. Förslag till förbättringar har diskuterats. Möjlighet till ekonomiskt bidrag från Landsting, EU och Naturvårdsverket ska undersökas. Ingen tidsplan kan ännu upprättas men det vore önskvärt att börja med delar av stigen redan till våren.

Länk till en aktuell fastighetskarta med ett collage av foton på de partier av stigen som behöver åtgärdas. Thomas Kempe har gjort bilden.

Mer information finns under fliken Föreningen och sedan Tillgänglighet i menyn till höger

Arbetsgruppen för bättre tillgänglighet hade sitt första möte fredagen 24 september 2017.

Medlemmar är i arbetsgruppen är: Åsa Lundholm Hedblad, Ingela Granberg, Tomas Kempe, Agneta Tesch, Ninne Wärmé. Tillfrågad är även Lars Pihl som representant för 2:12 men denne har avböjt.

Vi har tillsammans gått stigen mellan Harö ångbåtsbrygga och byn för att se vilka delar av stigen som är svåra att gå. Vi är eniga om att eventuella förbättringar av stigen som görs ska vara med avsikt att bibehålla utseendet av naturstig.

Nästa steg i arbetet blir att ta fram ett bättre underlag, t ex aktuella kartor, för att kunna bedöma vad som skulle vara möjligt att göra.

Övriga öbor som har synpunkter eller frågor är välkomna att höra av sig till arbetsgruppen.

Nästa möte planerat till 26/10.

Åsa Lundholm Hedvall

Mobil: 070-742 08 67

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mer information finns under fliken Föreningen och sedan Tillgänglighet i menyn till höger