Ansökan medlemskap
Harö Bredband Ekonomiska Förening

Harö Bredband behöver uppdatera sin ansökan om bidrag för att ge medlemmar möjlighet att få bredband via fiber till fastigheter inom Harö-området. Genom att skicka in detta formulär och betala in 250 kr till Bankgiro 654-4597 ansöker du om medlemsskap i Harö Bredband Ekonomiska Förening. Du tillåter därigenom också att föreningen lagrar informationen i ett medlemsregister. Den årliga medlemsavgiften är 250 kr och gäller kalenderår. Genom att markera att du vill ha e-post om förändringar på Fiber-sidan blir du uppdaterad vi e-post om projektets framskridande.

Länkar till senaste årsstämma mm finns här

Ansökan medlemskap
Namn
Gatuadress
Postadress
Välj område och ev. specificering
Fastighetsbeteckning
Tel
E-postadress
E-postkopia till mig? Nej tack   Ja tack
E-post vid uppdateringar? Nej tack   Ja tack
Kommentarer/övrigt